Žiadosť o ponuku

T.O.B. s.r.o. – Trenčín
913 21 Trencianska Turna
Regnum Bavaria s.r.o. – Prešov
080 05 Prešov
MD – Bavaria Žilina s.r.o. – Žilina
010 01 Zilina
Rija Bavaria s.r.o. – Nitra
949 01 Nitra
Dunauto s.r.o. – Dunajská Streda
929 01 Dunajska Streda
Regnum Košice s.r.o. – Košice
040 11 Košice
Auto Palace Bratislava s.r.o. – Bratislava
831 04 Bratislava
Group M, a.s. – Bratislava
841 01 Bratislava
Lion car, s.r.o. – Banská Bystrica
974 01 Banská Bystrica
Bavaria TT, s.r.o. – Trnava
91701 Trnava

No Match found

Získajte aktuálne informácie o produktoch a službách zo sveta BMW!
Vysvetľujúce poznámky k propagačnej komunikácii a personalizácii.

Najskôr to najdôležitejšie – Vaše súkromie je pre nás dôležité. Konáme v záujme našich zákazníkov a chceme byť transparentní ohľadom účelov a rozsahu tohto marketingového súhlasu. Chceli by sme Vám vysvetliť ako používame osobné údaje, obzvlášť na individualizáciu našich marketingových aktivít a ich nastavenie takým spôsobom, aby boli pre Vás čo možno najviac relevantné a zaujímavé.

Kto dostane Vaše údaje a bude Vás kontaktovať v súvislosti s propagačnou komunikáciou?

Ak sa prihlásite na odber našej personalizovanej propagačnej komunikácie, Vaše osobné údaje budú uchovávané a spracúvané spoločnosťou BMW Slovensko (BMW Slovenská republika s. r. o., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 51 112 736). Prihlásením sa na odber súhlasíte aj s tým, aby spoločnosť BMW Slovensko zdieľala vybrané osobné údaje s niektorými spoločnosťami zo skupiny BMW Group (BMW Financial Services Slovakia s. r. o., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 53 076 923; BMW Vertriebs GmbH, Siegfried-Marcus-Straße 24, 5021 Salzburg, Registračné číslo: FN 63069 z; BMW AG, so sídlom Petuelring 130, 80788 Mníchov, Spolková republika Nemecko, zapísaná v obchodnom registri vedenom obchodným súdom v Mníchove pod č. HRB 42243), ktoré môžu spracúvať Vaše údaje a kontaktovať Vás prostredníctvom zvolených kanálov na účely uvedené nižšie. Navyše, vybrané osobné údaje budú zdieľané s Vašimi partnermi predaja a servisu (t. j. s Vami uvedeným preferovaným predajcom, ktorého určíte napr. vo Vašom BMW online účte, s partnermi kúpy Vašich vozidiel, Vášho servisu alebo Vám poskytnutých poradenských služieb alebo s Vašim regionálnym predajcom), ktorí môžu spracúvať Vaše údaje a kontaktovať Vás prostredníctvom zvolených kanálov na účely uvedené nižšie. Aktualizácie sa môžu zdieľať medzi uvedenými spoločnosťami.

Aký druh propagačnej komunikácie môžete očakávať? A cez ktoré kanály?

Ak sa prihlásite na odber našej personalizovanej propagačnej komunikácie, Vaše osobné údaje budú uchovávané a spracúvané s cieľom poskytnúť Vám vybrané personalizované marketingové oznámenia a informácie o produktoch a službách skupiny BMW Group (vrátane produktov a služieb pod značkou skupiny BMW Group), zasielať Vám komunikáciu v oblasti starostlivosti o zákazníkov (napr. servisné informácie alebo informácie o programoch starostlivosti o zákazníkov resp. potenciálnych zákazníkov), ako aj pozvať Vás na aktivity súvisiace s prieskumom trhu. Takáto komunikácia zahŕňa napríklad najnovšie správy o produktoch a službách skupiny BMW Group (vrátane produktov a služieb pod značkou skupiny BMW Group), vybrané ponuky alebo pozvánky na exkluzívne podujatia. Kontaktovať Vás budeme len prostredníctvom Vami zvolených kanálov.

Aké údaje sú prenášané vybraným spoločnostiam skupiny BMW Group a autorizovaným partnerom predaja a servisu?

Ak sa prihlásite na odber personalizovanej propagačnej komunikácie, spoločnosť BMW Slovensko môže zdieľať Vaše osobné údaje (kontaktné informácie, identifikačné údaje, Vaše vozidlá, vozidlá záujmu, Váš súhlas s propagačnou komunikáciou, doplňujúce informácie/preferencie, propagačné kampane, účasť v programoch pre zákazníkov/potenciálnych zákazníkov) s určitými spoločnosťami skupiny BMW Group (BMW Financial Services Slovakia s. r. o., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 53 076 923; BMW Vertriebs GmbH, Siegfried-Marcus-Straße 24, 5021 Salzburg, Registračné číslo: FN 63069 z; BMW AG, so sídlom Petuelring 130, 80788 Mníchov, Spolková republika Nemecko, zapísaná v obchodnom registri vedenom obchodným súdom v Mníchove pod č. HRB 42243), ako aj s Vašimi partnermi predaja a servisu (s Vami uvedeným preferovaným partnerom, ktorého určíte napr. vo Vašom BMW online účte, s partnermi kúpy Vašich vozidiel, Vášho servisu alebo Vám poskytnutých poradenských služieb). Ďalšie údaje (zákaznícka história, údaje o používaní vozidla, údaje z BMW aplikácií alebo webových stránok, odporúčané opatrenia na základe štatistických modelov) môžu byť zdieľané s Vašimi partnermi predaja, ak ste vozidlo zakúpili počas predchádzajúcich troch rokov (deň dodania). V prípade, že nemáte existujúci klientsky vzťah so žiadnym partnerom predaja, Vaše údaje (kontaktné informácie, identifikačné údaje, Vaše vozidlá, vozidlá záujmu, Váš súhlas s propagačnou komunikáciou, doplňujúce informácie/preferencie, propagačné kampane, účasť v programoch pre zákazníkov/potenciálnych zákazníkov) môžu byť zdieľané s regionálnym autorizovaným partnerom predaja alebo servisu.

Ako Vám spoločnosť BMW prispôsobuje komunikáciu? Aké údaje sa používajú?

Spoločnosť BMW Slovensko Vás nechce obťažovať nepodstatnými informáciami. Spoločnosť BMW Slovensko ponúka exkluzívne informačné služby založené na personalizovanej propagačnej komunikácii, s cieľom adresovať Vám iba takú komunikáciu, ktorá Vám bude dokonale prispôsobená. Ak sa prihlásite na odber našej personalizovanej propagačnej komunikácie, budete prijímať personalizovanú komunikáciu prispôsobenú Vašim záujmom a preferenciám. Na tento účel bude spoločnosť BMW Slovensko spracúvať Vaše osobné údaje s cieľom vytvoriť Vám individuálny profil. Všetky údaje zhromaždené vo Vašom osobnom profile ovplyvnia spôsob, akým Vás budeme informovať o relevantných produktoch a službách skupiny BMW Group (vrátane produktov a služieb pod značkou skupiny BMW Group), a účeloch starostlivosti o zákazníkov a prieskumu trhu. Ak sú k dispozícii, môžu byť do vývoja profilu zahrnuté nasledujúce údaje, ktoré ste poskytli alebo ktoré vznikli v dôsledku Vášho používania produktov skupiny BMW Group alebo služieb spoločnosti BMW Slovensko, niektorých dcérskych spoločností, Vašich partnerov predaja a servisu: kontaktné údaje (napr. meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo); identifikačné údaje (napr. Vaše zákaznícke číslo, číslo zmluvy); Vaše vozidlá (napr. identifikačné číslo vozidla, zmluvy ConnectedDrive, balíky služieb, mapovanie vozidiel v aplikáciách BMW, správy o blížiacej sa servisnej prehliadke); Váš súhlas s propagačnou komunikáciou; doplňujúce informácie/preferencie (napr. preferovaný servisný partner, záľuby, záujmy, dátum narodenia); záujmy o produkty (napr. model, typ vozidla); propagačné kampane (napr. e-mail, meno, súvisiace produkty); účasť na programoch pre zákazníkov/potenciálnych zákazníkov (napr. odoslané informácie, účasť na podujatí); zákaznícka história (napr. prijímanie ponúk, skúšobné jazdy, údaje o kúpe vozidla, informácie o partnerovi predaja, kontakty so zákazníckym servisom/mobilným servisom BMW, nákupy v internetových obchodoch BMW); údaje o používaní vozidla (napr. počet najazdených kilometrov, dojazd, batéria); údaje z aplikácií alebo webových stránok BMW (napr. údaje o používaní z aplikácií a online účtov BMW); údaje o interakcii v rámci e-mailovej kampane (t. j. údaje o používaní ako napr. prijatie e-mailu, informácie o kliknutí na odkaz a obsah v e-maile, ďalej viď nižšie); údaje od spolupracujúcich partnerov (napr. údaje z aplikácie Add-On Mobility značky BMW); údaje od spoločnosti BMW Financial Services Slovakia s. r. o. (zmluvné údaje, údaje o vozidle pre odporúčané vozidlá, hodnota obchodného podielu, údaje o konfigurácii – do Vášho profilu sa nebudú odosielať žiadne informácie o Vašej bonite ani žiadne podobné informácie). Podrobný zoznam s údajmi o týchto kategóriách nájdete tu. Určité kategórie údajov, ako sú údaje o používaní vozidla, údaje o používaní z aplikácií a webových stránok alebo údaje od spolupracujúcich partnerov ako aj od spoločnosti BMW Financial Services Slovakia s. r. o., sa použijú na vývoj profilu iba v prípade, že ste poskytli svoj samostatný a dobrovoľný súhlas s príslušným získavaním a spracovaním takýchto dát.

Ako BMW sleduje a analyzuje Vaše údaje o používaní e-mailov alebo o iných interakciách na účel personalizovanej propagačnej komunikácie?

Ak sa prihlásite na odber našej personalizovanej propagačnej komunikácie prostredníctvom e-mailu, určité údaje o interakciách budú sledované a analyzované (najmä príjem e-mailov, informácie o kliknutí na odkazy a obsah v e-mailoch) pomocou sledovacích technológií, ktoré umožnia spoločnosti BMW Slovensko personalizovať marketingový obsah a/alebo optimalizovať budúce propagačné kampane. Na tento účel používame našu skupinovú internú marketingovú platformu a externú službu správy kampaní na odosielanie a analýzu našich komunikačných kampaní. Týmto spôsobom sa dozvedáme, či napr. naše e-maily sú (dočasne) nedoručiteľné pre príjemcov a dostávame súhrnné údaje o tom, koľko príjemcov skutočne otvorilo e-mail alebo kliklo na odkaz alebo obsah v e-maile, aby sme lepšie porozumeli preferenciám a záujmom našich predplatiteľov, aby sme mohli optimalizovať našu budúcu propagačnú komunikáciu. Na štatistickej agregovanej úrovni tiež vieme identifikovať, či a do akej miery bola určitá marketingová kampaň úspešná. Viac informácií o sledovacích technológiách a možnostiach nájdete v Informáciách BMW o nastavení súborov cookie.
Svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať prostredníctvom môjho BMW online účtu, alebo kontaktovaním zákazníckej podpory.
Ako môžete odvolať alebo zmeniť svoj súhlas s komunikáciou?

Svoj súhlas s komunikáciou môžete kedykoľvek zmeniť alebo môžete úplne odvolať svoj súhlas s účinnosťou do budúcnosti prostredníctvom svojho BMW online účtu alebo kontaktovaním nášho zákazníckeho servisu BMW (+421 (2) 60 20 20 80 / zakaznicky.servis.sk@bmw.com).

Ak si neželáte odoberať komunikáciu, ktorá je Vám prispôsobená na základe analýzy Vášho zákazníckeho profilu, môžete sa z tohto odberu odhlásiť vo Vašom BMW online účte alebo prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie. V takom prípade Vám nebude vytvorený zákaznícky profil opísaný vyššie. Na účely propagačnej komunikácie však budú naďalej spracúvané Vaše osobné údaje (napr. kontaktné informácie, identifikačné údaje, Vaše vozidlá, vozidlá záujmu, Váš súhlas s propagačnou komunikáciou, doplňujúce informácie/preferencie, propagačné kampane, účasť v programoch pre zákazníkov/potenciálnych zákazníkov), ako aj základné informácie o Vašom vozidle (napr. súčasný model, vlastnosti výbavy), aby Vám bolo možné zasielať propagačnú komunikáciu prostredníctvom Vami zvolených komunikačných kanálov. Po odvolaní súhlasu sa už Váš zákaznícky profil nebude spracúvať na marketingové účely a nebudete dostávať personalizovanú propagačnú komunikáciu.

Prostredníctvom určených komunikačných kanálov si taktiež môžete uplatniť svoje práva, napríklad požiadať o informácie o svojich údajoch uložených v BMW Slovensko alebo dosiahnuť opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov.

Kde nájdete ďalšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov a Vašich súvisiacich právach?

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov a s nimi súvisiacich práv nájdete online v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti BMW Slovenská republika s.r.o.