ŽIADOSŤ O KONTAKT.

T.O.B. s.r.o. – Trenčín
913 21 Trencianska Turna
Regnum Bavaria s.r.o. – Prešov
080 05 Prešov
MD – Bavaria Žilina s.r.o. – Žilina
010 01 Zilina
Rija Bavaria s.r.o. – Nitra
949 01 Nitra
Dunauto s.r.o. – Dunajská Streda
929 01 Dunajska Streda
Regnum Košice s.r.o. – Košice
040 11 Košice
Auto Palace Bratislava s.r.o. – Bratislava
831 04 Bratislava
Group M, a.s. – Bratislava
841 01 Bratislava
Lion car, s.r.o. – Banská Bystrica
974 01 Banská Bystrica
Bavaria TT, s.r.o. – Trnava
91701 Trnava

No Match found

Môj súhlas s marketingovou komunikáciou
Súhlasím s tým, aby spoločnosť BMW Slovenská republika s. r. o., Karadžičova 8, 821 08, Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 112 736 spracovávala a používala mnou poskytnuté osobné údaje (napr. kontaktné a osobné údaje, ako sú dátum narodenia a typ vodičského preukazu, záľuby a záujmy) pre účely programu starostlivosti o zákazníkov a  za účelom zasielania obchodných informácií o produktoch a službách BMW Group ako aj za účelom prieskumu trhu. BMW Slovenská republika s. r. o. môže tieto údaje prenášať aj určitým spoločnostiam skupiny BMW Group, ako aj určitým zmluvným partnerom a dielňam (mnou uprednostňovaný predajca, partneri mojich nákupov automobilov, servisné alebo konzultačné návštevy alebo môj regionálny partner), ktorí môžu používať moje údaje a kontaktovať ma na vyššie uvedené účely. Uvedené spoločnosti skupiny BMW Group si môžu vzájomne poskytovať aktualizácie.
Súhlasím s tým, aby sa osobné údaje používali na vytváranie individuálneho profilu zákazníka s využitím štatistického postupu. Vďaka tomuto profilu budem dostávať marketingovú komunikáciu s obsahom, ktorý bude pre mňa relevantný, napr. personalizované ponuky od spoločnosti BMW Slovenská republika s. r. o. a určitých spoločností skupiny BMW Group, ako aj určitých zmluvných partnerov a servisov (mnou uprednostňovaný predajca, partneri mojich nákupov automobilov, servisné alebo konzultačné návštevy alebo môj regionálny partner). Tiež súhlasím s tým, aby na vyššie uvedené účely BMW Slovenská republika s. r. o. prenášala zákaznícky profil určitým spoločnostiam skupiny BMW Group a mojim zmluvným partnerom a dielňam a aby ma tieto spoločnosti oslovovali s obsahom, ktorý bude pre mňa relevantný. Tam, kde budú k dispozícii, môžu byť nasledujúce údaje, ktoré som poskytol alebo ktoré boli vygenerované na základe môjho používania produktov alebo služieb spoločnosti BMW Slovenská republika s. r. o., určitých spoločností skupiny BMW Group a zmluvných partnerov a dielní, použité v rámci vytvárania profilu: kontaktné údaje (ako napr. meno, adresa, e-mailová adresa); doplnkové informácie/preferencie (ako napr. uprednostnený predajca, záľuby); identifikačné údaje (ako napr. číslo zákazníka, číslo zmluvy); história zákazníka (ako napr. prijatie ponúk, údaje o kúpe vozidla, informácie o predajcovi); údaje o vozidle (ako napr. údaje o používaní z aplikácie myBMW: najazdené kilometre, dojazd); údaje z aplikácie/domovskej stránky/sociálnych médií (ako napr. údaje o používaní z online účtov BMW ID alebo MINI ID). Úplný zoznam údajov týchto kategórií je uvedený tu.
Žiadosti o zmenu týkajúce sa vyhlásenia súhlasu a právo na odvolanie
Svoje predložené vyhlásenia o súhlase poskytnutom BMW Slovenská republika s. r. o. môžem kedykoľvek odvolať, s účinnosťou do budúcnosti, prostredníctvom môjho online konta v časti „Súhlasy“ alebo kontaktovaním Zákazníckeho servisu BMW (+421 (2) 60202080 / zakaznicky.servis.sk@bmw.com). Po úplnom odvolaní sa môj profil zákazníka už nebude spracúvať a už nebudem dostávať marketingovú komunikáciu. Prostredníctvom uvedených komunikačných kanálov mám okrem toho možnosť požiadať o informácie o mojich údajoch uložených v BMW Slovenská republika s. r. o. ako aj o opravu, vymazanie alebo zablokovanie svojich osobných údajov. Ďalšie údaje týkajúce sa spracúvania mojich osobných údajov zo strany BMW Slovenská republika s. r. o. republika a mojich práv sú k dispozícii online v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti BMW.