ACR Auto a.s. – České Budějovice
37001 Ceske Budejovice
CarTec spol. s r.o. – Ostrava
70200 Moravska Ostrava
CarTec Praha s.r.o. – Praha 10
10000 Praha 10
DyCom Group s.r.o. – Karlovy Vary
36001 Karlovy Vary
Invelt s.r.o. – Praha 5
15500 Praha 5 – Stodulky
Renocar a.s. – Brno Slatina
62700 Brno-Slatina
Motocentrum BARTH s.r.o.
530 12 Pardubice
K2 moto s.r.o.
460 06 Liberec

No Match found

Získávejte aktuální informace o produktech a službách ze světa BMW!
Vysvětlující poznámky k obchodním sdělením a personalizaci.

Nejdříve to nejdůležitější – Vaše soukromí je pro nás důležité. Jednáme v zájmu našich zákazníků a chceme být transparentní ohledně účelů a rozsahu tohoto marketingového souhlasu. Chtěli bychom Vám vysvětlit, jak používáme osobní údaje, zejména abychom individualizovali naše marketingové aktivity a učinili je pro Vás co nejvíce relevantní a zajímavé. 

Ke komu se Vaše údaje dostanou a kdo Vás bude kontaktovat s obchodními sděleními?

Pokud souhlasíte s odběrem našich personalizovaných obchodních sdělení, pak Vaše osobní údaje bude uchovávat a zpracovávat společnost BMW v České republice (BMW Czech Republic s.r.o., se sídlem Bucharova 2817/13, Stodůlky, 158 00 Praha 5, IČ: 066 09 813). Dále udělujete svůj souhlas s tím, že pro účely uvedené níže společnost BMW v České republice bude vybrané osobní údaje sdílet s některými společnostmi ze skupiny BMW (BMW Financial Services Czech Republic s.r.o., se sídlem Bucharova 2817/13, Stodůlky, 158 00 Praha 5, IČ: 081 12 312; BMW Vertriebs GmbH, 5021 Salzburg, Siegfried-Marcus-Straße 24, Rakouská republika, Registrační číslo: FN 63069 z; Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, se sídlem Petuelring 130, 80788 Mnichov, Spolková republika Německo, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném obvodním soudem v Mnichově pod č. HRB 42243), které mohou zpracovávat Vaše osobní údaje a kontaktovat Vás prostřednictvím Vámi zvolených kanálů pro účely uvedené níže. Dále budou vybrané osobní údaje sdíleny s Vašimi partnery prodeje a servisu (tj. Vámi uvedenému preferovanému prodejci, kterého určíte např. ve Vašem BMW online účtu, partnerům Vašeho prodejce, servisu a pracovníkům v oblasti poradenských služeb nebo Vašemu partnerovi na regionální úrovni), kteří tak mohou Vaše osobní údaje zpracovávat pro účely uvedené níže a kontaktovat Vás prostřednictvím zvolených komunikačních kanálů. S uvedenými společnostmi je možné sdílet i případné aktualizace. 

Jaký druh obchodních sdělení můžete očekávat? A prostřednictvím jakých komunikačních kanálů? 

Pokud souhlasíte s odběrem našich personalizovaných obchodních sdělení, budou Vaše osobní údaje uchovávány a zpracovávány za účelem zasílání vybraných personalizovaných obchodních sdělení a informací o produktech a službách společností ze skupiny BMW (včetně produktů a služeb značky BMW), zasílání sdělení z oblasti péče o zákazníky (např. informace o servisních prohlídkách nebo o programech péče o zákazníky, resp. potenciální zákazníky) a také za účelem zasílání pozvánek k účasti na průzkumu trhu. K těmto sdělením patří mimo jiné i zprávy o nejnovějších produktech a službách společností ze skupiny BMW (včetně produktů značky BMW), vybrané nabídky nebo pozvánky na exkluzivní akce. Kontaktováni budete pouze prostřednictvím zvolených komunikačních kanálů. 

Které údaje jsou předávány vybraným společnostem ze skupiny BMW, autorizovaným partnerům prodeje a servisu?

Pokud souhlasíte s odběrem našich personalizovaných obchodních sdělení , může společnost BMW v České republice sdílet Vaše osobní údaje (např. kontaktní údaje, identifikační údaje, údaje o Vašich vozidlech, poptávané vozidlo, Váš souhlas se zasíláním obchodních sdělení, doplňující informace, resp. preference, reklamní kampaně, účast v programech pro zákazníky, resp. potenciální zákazníky) s vybranými společnostmi ze skupiny BMW (BMW Financial Services Czech Republic s.r.o., se sídlem Bucharova 2817/13, Stodůlky, 158 00 Praha 5, IČ: 081 12 312; BMW Mobility Development Center s.r.o., se sídlem Bucharova 2817/13, Stodůlky, 158 00 Praha 5, IČ: 080 82 189; BMW Vertriebs GmbH, 5021 Salzburg, Siegfried-Marcus-Straße 24, Rakouská republika, Registrační číslo: FN 63069 z; Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, se sídlem Petuelring 130, 80788 Mnichov, Spolková republika Německo, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném obvodním soudem v Mnichově pod č. HRB 42243), a také s Vašimi partnery prodeje a servisu (tj. s Vámi preferovaným prodejcem určeným např. ve Vašem BMW online účtu, s partnery m nákupu Vašeho vozidla, servisu nebo poradenských služeb). Doplňující údaje (např. zákazníkova historie, údaje o používání vozidla, údaje získané z aplikací nebo internetových stránek společnosti BMW, kroky doporučené na základě statistických modelů) mohou být sdíleny také s Vašimi partnery prodeje, od nichž jste si v uplynulých třech letech zakoupili vozidlo (počítáno ode dne dodání). Pokud aktuálně nejste v obchodním vztahu s žádným partnerem prodeje, pak mohou být Vaše údaje (např. kontaktní údaje, identifikační údaje, údaje o Vašem vozidle, poptávaném vozidle, Váš souhlas se zasíláním obchodních sdělení, doplňující informace, resp. preference, účast na reklamních kampaních, účast v programech pro zákazníky, resp. potenciální zákazníky) sdíleny s partnery prodeje nebo servisu na regionální úrovni. 

Jakým způsobem společnost BMW personalizuje obchodní sdělení? Jaké údaje používá?

Společnost BMW v České republice Vás nechce obtěžovat nepodstatnými informacemi. Společnost BMW v České republice nabízí exkluzivní informační službu založenou na personalizovaných obchodních sděleních tak, aby se komunikace omezila pouze na to, co Vás opravdu zajímá. Pokud souhlasíte s odběrem našich personalizovaných obchodních sdělení, obdržíte personalizovaná sdělení přizpůsobená Vašim zájmům a preferencím. Pro tento účel bude společnost BMW v České republice zpracovávat Vaše osobní údaje s cílem vytvořit Váš individuální profil. Veškeré údaje nashromážděné v rámci Vašeho osobního profilu budou mít vliv na to, jak Vás budeme informovat o relevantních produktech a službách společností ze skupiny BMW (včetně produktů a služeb značky BMW), o službách z oblasti péče o zákazníky nebo o průzkumu trhu. Budou-li takové údaje k dispozici, mohou být při vytváření profilu použity i následující údaje, které nám poskytnete, resp. které budou vygenerovány v důsledku využívání produktů skupiny BMW nebo služeb společnosti BMW v České republice, některými dceřinými společnostmi, Vašimi partnery prodeje a servisu: kontaktní údaje (např. jméno, adresa, emailová adresa, telefonní číslo); identifikační údaje (např. zákaznické číslo, číslo smlouvy); údaje o Vašich vozidlech (např. VIN, smlouvy ConnectedDrive, servisní balíčky, mapování vozidel v aplikacích BMW, zprávy o blížící se servisní prohlídce); souhlas se zasílám obchodních sdělení, doplňující informace, resp. preference (např. preferovaný servisní partner, záliby, zájmy, datum narození); zájem o daný produkt (např. model, typ vozidla); reklamní kampaně (např. email, jméno, související produkty); účast v programech určených pro zákazníky, resp. potenciální zákazníky (např. poskytnuté informace, účast na akcích); zákazníkova historie (např. obdržení nabídky, testovací jízda, údaje o nákupu vozidla, informace o partnerovi prodeje; kontakty se zákaznickým servisem/mobilním servisem BMW, nákupy v BMW online obchodech); údaje o používání vozidla (např. počet najetých kilometrů, dojezd, baterie); údaje získané z aplikací nebo internetových stránek BMW (např. údaje o používání z aplikací a online účtů BMW); údaje o interakci v rámci emailové kampaně (tj. údaje o používání, jako např. informace o kliknutí na odkaz a obsah emailu, viz také níže); údaje od spolupracujících partnerů (např. údaje z aplikace Add-On Mobility značky BMW); údaje od společnosti BMW Financial Services Czech Republic s. r. o. (smluvní údaje, údaje o vozidle pro doporučovaná vozidla, hodnota obchodního podílu, údaje o konfiguraci – do Vašeho profilu se nebudou odesílat žádné informace o Vaší bonitě ani žádné podobné informace). Podrobný seznam obsahující údaje z těchto kategorií naleznete zde. Některé kategorie údajů, jako jsou údaje o používání vozidla, údaje o používání aplikací a internetových stránek nebo údaje od spolupracujících partnerů a také od BMW Financial Services Czech Republic s.r.o., se použijí pro vytvoření profilu pouze v případě, že jste k příslušnému shromažďování a zpracování těchto údajů poskytli svůj výslovný a dobrovolný souhlas. 

Jak společnost BMW sleduje a analyzuje Vaše údaje o využívání emailu nebo ostatní údaje o vzájemné interakci za účelem personalizace obchodních sdělení? 

Pokud souhlasíte s odběrem našich obchodních sdělení prostřednictvím emailu, určité údaje o interakci budou sledovány a analyzovány (zejména přijetí emailu, kliknutí na odkaz či obsah uvedený v emailu) pomocí sledovacích technologií, které společnosti BMW v České republice umožní personalizovat obsah obchodního sdělení anebo optimalizovat do budoucna plánované reklamní kampaně. Za tímto účelem využíváme interní marketingovou platformu skupiny BMW a externí službu pro řízení kampaní, kam také zasíláme své informační kampaně k analýze. Tímto způsobem zjišťujeme, zda nejsou např. naše emaily adresované příjemcům (dočasně) nedoručitelné, a získáváme souborné údaje o tom, kolik příjemců kliklo na odkaz či obsah emailu, abychom lépe porozuměli preferencím a zájmům našich odběratelů, a mohli tak do budoucna optimalizovat reklamní komunikaci s našimi zákazníky. Mimoto jsme také schopni ze souborného statistického pohledu posoudit, zda a do jaké míry byla určitá reklamní kampaň úspěšná. Více informací o sledovacích technologiích a možnostech najdete v Informacích BMW o nastavení souborů cookies.
Souhlas mohu kdykoli změnit nebo i zcela odvolat prostřednictvím mého BMW online účtu nebo kontaktováním zákaznické podpory BMW.
Jak můžete odvolat svůj souhlas nebo změnit souhlas se zasíláním obchodních sdělení?

Svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení můžete kdykoliv změnit nebo úplně odvolat s účinností do budoucna prostřednictvím svého BMW online účtu, nebo kontaktováním zákaznického servisu BMW (+420 296 330 555/ zakaznicky.servis.cz@bmw.com).

Pokud si nepřejete dostávat obchodní sdělení přizpůsobená Vašim potřebám na základě analýzy Vašeho zákaznického profilu, můžete tuto možnost zrušit ve Vašem BMW online účtu nebo prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše. V takovém případě pro Vás nebude vytvořen žádný zákaznický profil, jak je popsáno výše. Avšak pro účely zasílání obchodních sdělení budou Vaše osobní údaje (např. kontaktní údaje, identifikační údaje, údaje o Vašem vozidle, poptávané vozidlo, Váš souhlas se zasíláním obchodních sdělení, doplňující informace, resp. preference, reklamní kampaně, účast v programech pro zákazníky, resp. potenciální zákazníky) a dále také základní informace o Vašem vozidle (např. aktuálně provozovaný model a jeho výbava), zpracovávány i nadále, aby Vám bylo možné zasílat obchodní sdělení prostřednictvím Vámi vybraných komunikačních kanálů. Po odvolání souhlasu již nebude Váš zákaznický profil pro marketingové účely dále zpracováván a již nebudete dostávat žádná personalizovaná obchodní sdělení. Prostřednictvím výše uvedených komunikačních kanálů máte dále také možnost uplatnit svá práva, jako např. vyžádat si informace o svých údajích uchovávaných společností BMW v České republice nebo zajistit opravu, výmaz či omezení zpracování svých osobních údajů.

Kde najdete podrobnější informace o zpracování svých osobních údajů a souvisejících právech?

Podrobnosti ohledně zpracování Vašich osobních údajů a s tím souvisejících právech najdete online v Zásadách ochrany osobních údajů BMW – BMW Czech Republic s.r.o.